Veri gizliliği

İnternet hizmeti kapsamında kişisel veya ticari bilgilerin (e-posta adresleri, isim, adres) girilmesi seçeneğinin mevcut olması halinde, bu bilgilerin girişi tamamen kullanıcının kendi isteğine bağlı olarak yapılır. Teknik açıdan mümkün ve makul olduğu sürece sunulan tüm hizmetlerin kullanımı ve karşılığının ödenmesine, bu tür bilgilerin girişine gerek kalmaması veya anonim bilgilerle veya bir takma ad ile mümkün olması durumunda izin verilir. 5. Bu sorumluluk sınırlamasının hukuki geçerliliği

Sorumluluk sınırlaması, bu sayfaya atıfta bulunmuş olan internet hizmetinin bir parçası olarak görülmelidir. İşbu metnin bölümlerinin veya münferit ifadelerinin geçerli mevzuata tam olarak uygun olmaması durumunda belgenin geri kalan içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmez.