Nasza polityka proekologiczna

Jako przedsiębiorstwo przemysłowe Häcker rozpoznał swoją współodpowiedzialność za ochronę natrualnych podstaw życia i zobowiązał się do kontynualnego ulepszania osiągnięć w zakresie proekolegicznym.

Efektywność energetyczna, obniżenie emisji i usuwanie odpadków to tylko niektóre dewizy, które przyczyniają się do długotrwałości przedsiębiorstwa jakim jest frima Häcker.

Häcker prowadzi nowoczesne zarządzanie ochrony środowiska wg. normy DIN EN ISO 14001:2009, który został w roku 2009 po raz pierwszy poświadczony wyżej wymienionym świadectwem. Pracownicy, jakże i dostawcy są aktywnie związani z tematyką ochrony środowiska. 

Użytkowanie lakierów hydrorozpuszczalnych przyczynia się do znacznej obniżki emisji w przedsiębiorstwie Häcker.

Z sukcesem przeprowadziliśmy audyt certyfikacyjny wg. wytycznych PEFC-Council. Certyfikat ten jest do dyspozycji od 1 stycznia 2011.

Przy usuwaniu odpadów Häcker zwraca uwage na możliwość powtórnego przerobienia materiałów, aby spełnienie wymaganych przepisów dotyczących opakowań było możliwe.

W zakresie ochrony zasobów naturalnych Häcker zwraca uwagę na zastosowanie nowoczesnych i efektywych energetycznie maszyn.

Praktykowana polityka proekologiczna opisuje nastawienie firmy Häcker w zakresie świadomości ekologicznej.