Nasza polityka proekologiczna

Jako przedsiębiorstwo przemysłowe Häcker rozpoznał swoją współodpowiedzialność za ochronę natrualnych podstaw życia i zobowiązał się do kontynualnego ulepszania osiągnięć w zakresie proekolegicznym. Efektywność energetyczna, obniżenie emisji i usuwanie odpadków to tylko niektóre dewizy, które przyczyniają się do długotrwałości przedsiębiorstwa jakim jest frima Häcker.

Häcker prowadzi nowoczesne zarządzanie ochrony środowiska wg. normy DIN EN ISO 14001:2009, który został w roku 2009 po raz pierwszy poświadczony wyżej wymienionym świadectwem. Pracownicy, jakże i dostawcy są aktywnie związani z tematyką ochrony środowiska. Użytkowanie lakierów hydrorozpuszczalnych przyczynia się do znacznej obniżki emisji w przedsiębiorstwie Häcker.

Z sukcesem przeprowadziliśmy audyt certyfikacyjny wg. wytycznych PEFC-Council. Certyfikat ten jest do dyspozycji od 1 stycznia 2011. Przy usuwaniu odpadów Häcker zwraca uwage na możliwość powtórnego przerobienia materiałów, aby spełnienie wymaganych przepisów dotyczących opakowań było możliwe.

W zakresie ochrony zasobów naturalnych Häcker zwraca uwagę na zastosowanie nowoczesnych i efektywych energetycznie maszyn.

Praktykowana polityka proekologiczna opisuje nastawienie firmy Häcker w zakresie świadomości ekologicznej.

 

Od tej pory wszystkie produkty drewniane z kompletnej palety modeli Häcker Küchen spełniają wysokie wymagania norm amerykańskich w zakresie dopuszczalnych limitów zawartości formaldehydu, a jednocześnie zawartość ta jest ponownie wyraźnie poniżej granic wyznaczonych przez normy europejskie. Zrównoważony rozwój to podstawowa zasada strategii firmy Häcker, a równocześnie jest to warunek długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Poprzez staranny dobór tworzyw drzewnych oraz naszych dostawców, firmie Häcker Küchen udało się  dotrzymać wymagań wytycznych w sprawie emisji zgodnie z postanowieniami rozporządzenia CARB2 93120 oraz TSCA tytuł 6. Maksymalne wartości dopuszczalne europejskiej dyrektywy dotyczącej klasy emisji E1 zostały dotrzymane lub nasza emisja jest daleko poniżej tych limitów.

Odpowiedzialność korporacyjna w firmie Häcker Küchen to sprawa wizerunkowa.
W odniesieniu do PURemission firma Häcker Küchen wyznacza nowy standard, który w branży mebli kuchennych jest ponadprzeciętnie wysoki.