Ochrona danych

Jeśli w obrębie oferty internetowej istnieje możliwość wpisania danych osobowych lub firmowych (adresów e-mail, nazwisk, adresów), to ujawnianie tych danych ze strony użytkownika odbywa się na zasadzie wyraźnie dobrowolnej. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i wymagalne - dozwolone także bez podawania takich danych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu.